dissabte, 8 de novembre de 2008

Creure en l’educació. L’assignatura pendent.Avui recomanem un llibre que fa poc que ha estat editat: "Creure en l’educació. L’assignatura pendent" de la Victòria Camps (Ed. Edicions 62, 2008)

La percepció de l’educació és que es troba en un moment problemàtic: hi ha confusió i desconcert. Camps, professora de Filosofia Moral i Política de la UAB, ofereix en aquest assaig unes reflexions, clares i valentes, sobre les causes que han portat a aquesta situació.

El seu objectiu és desfer uns quants manifestos i prejudicis, matisar teories pedagògiques que no han funcionat i han portat a despropòsits educatius: manca de jerarquia i d’autoritat, hipervaloració i sobreprotecció de la infància, exaltació de la espontaneïtat i del joc, falta de normes i de bones maneres. A més, la realitat social dels adults (Tv, moda, publicitat i Internet) educa massa vegades en sentit negatiu.

Per l’autora, l’educació ha de ser una tasca i una responsabilitat compartides entre la família, l’escola i les institucions públiques que han de col·laborar-hi estretament. Ha costat reconèixer-ho, però cal recuperar i aplicar valors instrumentals, com ara l’esforç, la disciplina, l’acceptació de límits i normes, la participació, la llibertat responsable, sense els quals no es pot aconseguir res.
I sobretot, cal tenir fe en l’educació com a mitjà insubstituïble per a la formació de la personalitat i del caràcter dels infants i adolescents, per tal que puguin arribar a ser uns adults preparats per afrontar la vida.

llibre recomanat pel Centre d’Estudis Jordi Pujol (CEJP)