dissabte, 8 de novembre de 2008

El mètode de l'ensenyament. Un cas oblidat? El cas de Cuba.

Al present article l'autor aborda la importància que té la correcta selecció i ús dels mètodes d'ensenyament en el procés docent educatiu a la llum de les transformacions que tenen lloc en els diferents nivells d'ensenyament a Cuba, en particular en la Secundària Bàsica. S'exposen les idees relatives a la necessitat de la seva aplicació conseqüent durant el procés de planificació de les diferents activitats docents i es brinden algunes orientacions específiques sobre com abordar aquesta temàtica durant el procés d'ensenyament de la Física en aquest nivell educacional.
Per poder accedir a l'article complet cliqueu: El método de enseñanza: ¿una categoría olvidada?